Archive for the ‘Blog’ Category

Bezcenna pomoc prawnika

Komentowanie nie jest możliwe

W globalnej opinii zawody sądowe spostrzeżone są jako ekskluzywne oraz godne szacunku a w przeszłości studia prawnicze konfrontowane były w swej randze z leczeniem. Jedne hołdowały idei ocalania życia, drugie kultywowały mądrość, roztropność oraz elokwencję. Dla rodziny ambicją było posiadać w swoim gronie doktora bądź mecenasa. Prawo, a tym samym ład społeczny oraz wymiar praworządności, od początku dziejów człowieczych były  [ Read More ]

Cukier w bulwach

Komentowanie nie jest możliwe

Poziom cukrów w bulwach ziemniaczanych ulega zmianom pod wpływem temperatury w okresie przechowywania. Temperatura poniżej 10°C powoduje nagromadzania się cukrów redukujących. Zmniejszenia ich zawartości dokonuje się za pomocą zabiegu zwanego kondycjonowaniem, który polega na umieszczeniu bulw na 2 – 3 tygodnie przed terminem przerobu w temperaturze 15,5-26,5°C. Ponieważ zawartość cukrów redukujących wzrasta tym silniej, im niższa jest temperatura przechowywania, ziemniaki  [ Read More ]

Ziemniaki spożywcze

Komentowanie nie jest możliwe

Ziemniaki przeznaczone na cele spożywcze; powinny charakteryzować się następującymi cechami: bulwy powinny mieć kształt okrągły lub owalny, z oczkami umieszczonymi możliwie płytko. Powinny one być zdrowe, nie porażone chorobami wirusowymi oraz grzybowymi i bakteryjnymi; odporne na uszkodzenia mechaniczne, o nie ścierającym się korku u dojrzałych bulw. Większości konsumentów w Polsce nie odpowiada żółta barwa miąższu, wolą oni ziemniaki o barwie  [ Read More ]

Cechy jakościowe ziemniaka

Komentowanie nie jest możliwe

Bulwy ziemniaka przeznaczone są na paszę, na cele spożywcze i na przerób przemysłowy. Zależnie od przeznaczenia, bulwy powinny charakteryzować się określonymi ściśle właściwościami, na które można mieć wpływ dzięki hodowli nowych odmian, jak i przez dobór właściwych i zgodnych z kierunkiem użytkowania metod uprawy. Ziemniaki przeznaczone na cele paszowe stanowią około 60% całości uzyskiwanych w Polsce zbiorów. W żadnym innym  [ Read More ]

Cele jadalne

Komentowanie nie jest możliwe

Drugi kierunek użytkowania, jakim jest przeznaczenie ziemniaka na cele jadalne, jest wyraźnie w Polsce ugruntowany i nawet mimo występowania tendencji zmniejszenia jego udziału w strukturze spożycia, nie należy spodziewać się większych zmian, co zwiększa znaczenie hodowli nowych odmian ziemniaków jadalnych zarówno do bezpośredniej konsumpcji, jak i dla przemysłu spożywczego. Istnieją również duże perspektywiczne możliwości zwiększenia eksportu ziemniaków jadalnych i sadzeniaków.  [ Read More ]

Współczynnik rozmnażania

Komentowanie nie jest możliwe

Według Swieżyńskiego niskie wartości współczynnika rozmnażania i ich tendencja spadkowa w ostatnich latach, na tle generalnej tendencji wzrostu plonów ziemniaka wskazuje na nieprawidłowość warunków ekonomicznych produkcji sadzeniaków. Podniesienie współczynnika rozmnażania jest konieczne, aby ograniczyć ogromne powierzchnie plantacji nasiennych i zmniejszyć koszty produkcji. W tym celu należy stosować również sadzenie bulw o nietypowych wymiarach, jeśli tylko charakteryzują się odpowiednim poziomem zdrowotności.  [ Read More ]

Klony

Komentowanie nie jest możliwe

W hodowli ziemniaka mamy do czynienia z klonami, a więc materiałem genetycznie jednorodnym. Prawidłowa ocena wartości klonu ziemniaka powinna uwzględniać następujące elementy: 1 — wydajność wartość użytkową klonu, 2 — łatwość uzyskiwania nasion i 3 — łatwość produkcji i przechowywania zbioru. Pierwszy element uwzględnia się zwłaszcza w tych krajach, gdzie zadaniem oceny odmian jest niedopuszczenie do uprawy odmian małowartościowych. Drugi  [ Read More ]Popular