Cechy jakościowe ziemniaka

Bulwy ziemniaka przeznaczone są na paszę, na cele spożywcze i na przerób przemysłowy. Zależnie od przeznaczenia, bulwy powinny charakteryzować się określonymi ściśle właściwościami, na które można mieć wpływ dzięki hodowli nowych odmian, jak i przez dobór właściwych i zgodnych z kierunkiem użytkowania metod uprawy. Ziemniaki przeznaczone na cele paszowe stanowią około 60% całości uzyskiwanych w Polsce zbiorów. W żadnym innym kraju poza Polską nie przeznacza się na paszę tak dużych ilości ziemniaków i nie mają one tak podstawowego znaczenia w całokształcie produkcji pasz. Używane są jako pasza dla wszystkich gatunków zwierząt, ale szczególne znaczenie mają w żywieniu trzody chlewnej, stanowiąc około 20% zapotrzebowania tego gatunku na jednostki paszowe. Pomimo tendencji ograniczenia zużycia ziemniaków na cele paszowe, ze względu na dość wysokie koszty produkcji i znaczne zużycie pracy ręcznej przy procesach produkcyjnych jak i skarmianiu, należy liczyć się z tym, że ziemniak w dalszym ciągu będzie jedną z podstawowych pasz dla zwierząt. Wartość paszowa ziemniaków polega na tym, że około 80% suchej masy stanowią związki bezazotowe wyciągowe, z których około 95% to skrobia. Poza skrobią w jej skład wchodzą cukry, pentozany, dekstrozy i inne.

Comments are closed.Popular