Cele jadalne

Drugi kierunek użytkowania, jakim jest przeznaczenie ziemniaka na cele jadalne, jest wyraźnie w Polsce ugruntowany i nawet mimo występowania tendencji zmniejszenia jego udziału w strukturze spożycia, nie należy spodziewać się większych zmian, co zwiększa znaczenie hodowli nowych odmian ziemniaków jadalnych zarówno do bezpośredniej konsumpcji, jak i dla przemysłu spożywczego. Istnieją również duże perspektywiczne możliwości zwiększenia eksportu ziemniaków jadalnych i sadzeniaków. Uprawa ziemniaków wysokoskrobiowych na cele przemysłowe będzie się prawdopodobnie w nadchodzących latach utrzymywać na poziomie nie ulegającym większym zmianom, gdyż ziemniak zachowując swoją ważną pozycję w przemyśle fermentacyjnym i krochmalniczym, nie jest już bezkonkurencyjny. Należy natomiast liczyć się ze znacznym wzrostem wymagań jakościowych, z czego wynika konieczność wyhodowania nowych odmian ziemniaków przemysłowych charakteryzujących się odpowiednim poziomem szeregu cech jakościowych. Generalnie można stwierdzić, że przed hodowlą ziemniaka stoją poważne zadania wyhodowania znacznej liczby odmian odpowiadających naszym potrzebom i pozycji, jaką zajmuje ziemniak w całokształcie produkcji rolniczej. Odmiany te powinny charakteryzować się wysokim poziomem właściwości gospodarczych, zdrowotnością, wysoką plennością a także wysoką przydatnością do głównych kierunków użytkowania w naszym kraju.

Comments are closed.Popular