Program do ewidencji czasu pracy

Ogromna korporacja jest jak organizm – każdy organ oraz narząd ma obowiązek funkcjonować prawidłowo, żeby całość nie zawiodła. Jeśli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby szans, by przywrócić trafny bieg całości przedsięwzięcia. W rzeczywistości takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak ściśle mówiąc to on wykorzystując z pracy reszty ciała, urealnia jego działania. Są organy, bez jakich organizm by nie przeżył pomimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca można porównać do działu księgowości, bez jakiej całe przedsiębiorstwo błyskawicznie aby przestało istnieć. Prawidłowe kierowanie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków i składek do ubezpieczenia – wszelkie kwestie finansowe bez wątpienia muszą być w firmie prowadzone, jak program do tworzenia harmonogramów pracy. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Istnieją bezsprzecznie narządy, bez jakich ciało ma prawo funkcjonować, chociaż będzie wówczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z kierowników nakłada na niego samego większy zakres obowiązków, tak jak po wyeliminowaniu jednej nerki intensyfikuje się transfer przez drugą.

Ciekawe wpisy:

Comments are closed.Popular